dijous, 28 d’abril del 2016

ANÀLISI D'UN ANUNCI GRÀFIC


MARCA: Danone
PRODUCTE: Aigua mineral natural (Font Vella)QUÈ VEIEM?
Ens trobem davant d'una imatge publicitària. L'enquadrament d'aquesta és horitzontal (fet que ens transmet serenitat, calma, relaxació).
     Es tracta d'una imatge senzilla, ja que hi podem diferenciar sols dos elements importants, a cop d'ull. S'hi mostra un pla sencer d'una ampolla d'aigua de plàstic. 

Aquesta és l'element principal, situada al centre de la imatge, en posició diagonal descendent (creant així una marcada línia dominant).
     En un segon moment, podem apreciar que hi ha una línia d'horitzó horitzontal molt marcada. Es tracta d'aigua, i representa la superfície de la qual. Això se'ns fa més evident quan veiem les bombolles que hi ha a la superfície i a la vora de l'ampolla, pel costat esquerre. Si ens hi fixem, a més a més, aquesta línia horitzontal de l'aigua és paral·lela a la que es veu a l'interior de l'ampolla.

Pel que fa al codi cromàtic de la imatge, podem observar que es tracta quasi en totalitat d'una paleta de blaus. A més a més, crida l'atenció una petita "taqueta" de color vermell al bell mig de la imatge, pròpia del logotip de l'ampolla.

Parlem del text: Es tracta d'una imatge publicitària en què l'eslògan és al bell mig de la imatge, i en el color que crida l'atenció: en vermell, en una fletxa que apunta cap amunt "GO", cap a la superfície de l'aigua. Ens transmet el missatge vitalista i d'energia de "Agafa-la!", "Ves-hi!".
     També hi és present el logotip -evidentment, ja que si no l'hi hagués, la imatge no s'identificaria amb cap marca i la promoció no apuntaria enlloc-.
     El logotip està situat al centre de la imatge, adherit al producte -l'ampolla- i, per tant, està disposat en la línia diagonal dominant.QUÈ INTERPRETEM?

 El significat principal que podem extreure de la imatge és que l'aigua de dins de l'ampolla és igual de neta i pura que la de fons, que omple més de la meitat de la imatge. Per tant, ens transmeten la idea que l'aigua d'aquesta marca és de qualitat.

Per a que aquest missatge sigui eficaç, les o els publicistes han emprat tot un seguit de recursos expressius:
     D'una banda -i el que resulta més evident- és el codi cromàtic: El simbolisme del color blau evoca, precisament, sensacions de netedat i puresa. A més a més, reforcen aquest efecte incrementant la lluminositat i blanquejament de la imatge al centre de la imatge (codi lumínic). Un aspecte que crida molt l'atenció és que sembla que la llum, la pureza,
     D'altra banda, duen a terme el recurs expressiu de la comparació: Estableixen una versemblança entre l'aigua de dintre de l'ampolla i la de fora (l'aigua de l'ampolla és la mateixa que la que la rodeja -com de manantial, pura- però envasada), i el fet que les línies horitzontals siguin paral·leles hi contribueix. La que "omple" la imatge és impecable, i fins i tot té bombolletes que indiquen que l'aigua té un oxigen i una mineralització purs.
     A més a més, l'aigua es mostra en una ampolla de plàstic, normal i corrent, sense més adornaments, de manera que associem la sensació de qualitat que ens transmet la imatge amb la senzillesa normal i corrent de l'aspecte de l'ampolla quotidiana. Ens donen a entendre així que es tracta d'un producte de qualitat assequible per a tothom. És a dir, és un producte destinat a públic econòmicament modest (de tots els estrats), perquè la imatge no és barroca ni rebuscada.

Podríem dir que l'anunci s'adreça a públic de totes les edats, pel que fa al contingut -que és aparentment simple i monosèmic- i pel que fa al producte (assequible i consumit per totes les edats i sexes). 

En definitiva, aquest anunci ens transmet el missatge que comprem i consumim l'aigua de la marca Font Vella, perquè és una aigua mineral pura, de qualitat, i assequible per a tothom.


Maitane Francisco Martínez

2 comentaris: